Marlén

Hudobná skupina Marlén

Hudobná skupina MARLÉN vznikla v roku 1994 a skupina pôsobí do teraz.
Zakladajúci členovia kapely:

Hreus Ján - klávesy, spev
Adamé Jozef - gitara, saxofón, spev
Ďaňovský Peter - klávesy, trubka, spev

Po odchode J. Adamé a P. Ďaňovského vstúpili do skupiny Milan Adamé - gitara a spev so svojou dcérou Mirkou Adamé - spev a Jankom Obertom
- klávesy, bas gitara a spev.

Hudobná skupina produkuje elektonickú hudobnú produkciu. Táto hudobná skupina odohrala veľké množstvo plesov,tanečných zábav a svadobných hostín. Je významnou a neoddeliteľnou súčasťou hudobnej komunity Strečna.

Súčasný členovia:

Hreus Ján - klávesy, spev
Adamé Milan - gitara, spev
Oberta Ján - klávesy, bas gitara, spev
Adamé Mirka - spev