Rok 2008

Po skúsenostiach z prvého ročníka sa organizátori snažili vyriešiť niektoré  nedostatky, čo sa nakoniec aj z časti podarilo. V prvom rade to bola zmena priestoru, vzhľadom na očakávaný zvýšený počet záujemcov, a tak sa druhý ročník tohto festivalu konal v priestoroch školského dvora. Pódium bolo opäť len provizórne, ale už bolo postavené z lešenárskych trubiek a malo požadované rozmery. Zvýšil sa aj počet stánkov s občerstvením, čím sa mohlo obslúžiť viac zákazníkov.

Program opäť zahájila dychová hudba Strečnianka pod vedením kapelníka Petra  Ďanovského a po nej sa postupne vystriedali detský folklórny súbor Hájovček, Cantica Juventica, Seven Girls, Julka Honková s gitarou, Formát, Kroky, Orion, Benton, Delírium a zábavu dohrávala skupina Tempo.