Rok 2007

Úplne na začiatku bola myšlienka, ktorú nadniesol dlhoročný hudobník a dnes už dá sa povedať legenda hudobného diania v našej obci Vladimír Melo. Na jeho podnet prišiel nápad usporiadať festival, kde by sa stretli všetci bývalí ale aj súčasní hudobníci z našej obce a mohli si tak po rokoch zahrať zopár pesničiek. Popri tom si aj posedieť a podebatovať o starých hudobných časoch. A tak sa skupinka nadšencov pustila do prípravy tohto podujatia.

Bolo to samozrejme náročné, pretože v našej obci neboli na podobné akcie vybudované žiadne podmienky. Pod značkou „Legendy fest Strečno“ sa začali prípravy. Miestom akcie bol určený priestor pri kultúrnom dome, ten však bolo potrebné upraviť, vyčistiť, vykosiť atď. Ďalší problém bolo pódium, ktoré bolo provizórne postavené z kamiónového návesu, ďalej bolo potrebné dať dokopy aparatúru, poriešiť osvetlenie, stánky s občerstvením a mnoho iných vecí. Nakoniec sa to všetko podarilo ako tak zvládnuť a mohli sa predstaviť hudobníci zo skupín, ako boli Formát, Orion, Úsvit, Kroky, Delírium, Lux, Cantica Juventica

Úplne na začiatku však vystúpila dychová hudba Strečnianka, ako najstaršie hudobné teleso v našej obci. Potom pokračovala voľná zábava za asistencie hudobnej skupiny Tempo až do skorých ranných hodín.