Legendy fest 2015…

… alebo Strečno plné muziky

Festival sa uskutoční  27. 6.2015 na futbalovom ihrisku Radinove v Strečne.

plagat2015

Tu nájdete program festivalu.


Legendy fest je akcia venovaná všetkým skupinám zo Strečna.

Charakter festivalu je prierezový, t.j. angažuje deti, mládež, dospelých i seniorov, členov skupín, telies a súborov vystupujúcich v programe. Festival amatérskych hudobných skupín ma ambíciu ďalšieho skvalitňovania vlastnej hudobnej produkcie, tvorby a oslovenia všetkých, ktorí majú k hudbe, umeniu a kultúre pozitívny vzťah, za účelom jeho prehĺbenia a ďalšieho kvalitatívneho rastu. Tento sa v zmysle predpokladov a očakávaní organizátorov, prejaví v záujme o angažovanie sa v tvorbe budúcich hudobných telies a zvýšení kvality existujúcich.

Festival ďalej očakáva vzbudenie záujmu o hudbu a folklór u deti a mládeže, a to nielen pre rozvoj osobnosti ale tiež pre podporu aktivít obce, podporujúcej všetky formy prezentácie kultúry a umenia. Hudobný život prostredníctvom všetkých hudobných telies sa dotýka nielen značnej časti obyvateľstva obce Strečno, ale aj širšieho okolia. Samotná popularizácia a propagácia počíta s oslovením a zabezpečením účasti komunity všetkých vekových vrstiev.

Priebeh a organizácia festivalu po skúsenostiach opodstatnene očakáva priaznivý ohlas a pozitívny vplyv nielen na účinkujúcich, ale celú verejnosť. Pre rastúci záujem o účasť účinkovania na tomto festivale sa organizátori rozhodli predĺžiť čas trvania na dva dni, čím sa budú snažiť otvoriť priestor širšiemu spektru hudobných žánrov. Taktiež výberom novej lokality pod hradom Strečno, kde je predpoklad zlepšenia podmienok pre samotnú produkciu, ako aj  priestor pre väčší počet návštevníkov.